• ติดต่อ
 • โทรศัพท์ 02-5933898

  อีเมล pathumthai@moi.go.th

 • TH
 • EN
ศูนย์ข้อมูลข่าวสารจังหวัดปทุมธานี
 • http://www.pathumthani.go.th

ผู้ว่าราชการจังหวัด

 • ขั้นตอนการให้บริการข้อมูลข่าวสาร
 • แผนที่ตั้งศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
 • ภาพถ่ายที่ตั้งของศูนย์ข้อมูล
 • ดัชนีข้อมูลข่าวสาร
 • ข้อมูลตาม มาตรา 7
     • มาตรา 7 (1) โครงสร้างองค์กร
     • มาตรา 7 (2) อำนาจหน้าที่
     • มาตรา 7 (3) สถานที่ติดต่อ
     • มาตรา 7 (4) กฎ มติ ครม. ข้อบังคับฯ
 • ข้อมูลตาม มาตรา 9
     • มาตรา 9 (1)
         - คณะกรรมการพิจารณาสิ่งล่วงล้ำลำน้ำ
         - คณะอนุกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค
     • มาตรา 9 (2)
         - ราชกิจจานุเบกษา 131 ครม.ประยุทธ์
         - คำแถลงนโยบายรัฐบาล
         - นโยบาย พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา
     • มาตรา 9 (3)
         - โครงการงบจังหวัด ปี 2558
     • มาตรา 9 (4)
         - คู่มือการปฏิบัติงาน พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540 ของเจ้าหน้าที่ของรัฐ
         - แนวทางการปฎิบัติงานร้องเรียน ร้องทุกข์
         - พ.ร.ฎ.ว่าด้วยการบริหารงานจังหวัดฯ
         - ระเบียบสำนักนายกฯ ธรรมาภิบาล
     • มาตรา 9 (7)
         - คณะกรรมการธรรมาภิบาล ประจำจังหวัด
         - คณะกรรมการจริยธรรม ประจำจังหวัด
 • สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง (สขร.1)

ข่าวประกวดราคา/จัดซื้อจัดจ้าง

วันที่ รายละเอียด ราคา
18 ธ.ค. 2560-18 ธ.ค. 2560 (ประกวดราคา) ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการซ่อมแซมถนนภายในเขตเทศบาลเมืองปทุมธานี (ถนนในซอยสมประสงค์) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) 988,500
18 ธ.ค. 2560-18 ธ.ค. 2560 (ประกวดราคา) ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการซ่อมแซมถนนภายในเขตเทศบาลเมืองปทุมธานี (ถนนในซอยสมประสงค์) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) 988,500
18 ธ.ค. 2560-18 ธ.ค. 2560 (ประกวดราคา) ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการซ่อมแซมถนนภายในเขตเทศบาลเมืองปทุมธานี (ถนนในซอยสมประสงค์) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) 988,500
18 ธ.ค. 2560-18 ธ.ค. 2560 (ประกวดราคา) ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการซ่อมแซมถนนภายในเขตเทศบาลเมืองปทุมธานี (ถนนในซอยสมประสงค์) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) 988,500
18 ธ.ค. 2560-18 ธ.ค. 2560 (ประกวดราคา) ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการซ่อมแซมถนนภายในเขตเทศบาลเมืองปทุมธานี (ถนนในซอยสมประสงค์) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) 988,500
18 ธ.ค. 2560-18 ธ.ค. 2560 (ประกวดราคา) ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการซ่อมแซมถนนภายในเขตเทศบาลเมืองปทุมธานี (ถนนในซอยสมประสงค์) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) 988,500
18 ธ.ค. 2560-18 ธ.ค. 2560 (ประกวดราคา) ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการซ่อมแซมถนนภายในเขตเทศบาลเมืองปทุมธานี (ถนนในซอยสมประสงค์) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) 988,500
18 ธ.ค. 2560-18 ธ.ค. 2560 (ประกวดราคา) ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการซ่อมแซมถนนภายในเขตเทศบาลเมืองปทุมธานี (ถนนในซอยสมประสงค์) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) 988,500
18 ธ.ค. 2560-18 ธ.ค. 2560 (ประกวดราคา) ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการซ่อมแซมถนนภายในเขตเทศบาลเมืองปทุมธานี (ถนนในซอยสมประสงค์) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) 988,500
18 ธ.ค. 2560-18 ธ.ค. 2560 (ประกวดราคา) ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการซ่อมแซมถนนภายในเขตเทศบาลเมืองปทุมธานี (ถนนในซอยสมประสงค์) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) 988,500
18 ธ.ค. 2560-18 ธ.ค. 2560 (ประกวดราคา) ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการซ่อมแซมถนนภายในเขตเทศบาลเมืองปทุมธานี (ถนนในซอยสมประสงค์) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) 988,500
18 ธ.ค. 2560-18 ธ.ค. 2560 (ประกวดราคา) ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการซ่อมแซมถนนภายในเขตเทศบาลเมืองปทุมธานี (ถนนในซอยสมประสงค์) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) 988,500
18 ธ.ค. 2560-18 ธ.ค. 2560 (ประกวดราคา) ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการซ่อมแซมถนนภายในเขตเทศบาลเมืองปทุมธานี (ถนนในซอยสมประสงค์) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) 988,500
18 ธ.ค. 2560-18 ธ.ค. 2560 (ประกวดราคา) ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการซ่อมแซมถนนภายในเขตเทศบาลเมืองปทุมธานี (ถนนในซอยสมประสงค์) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) 988,500
18 ธ.ค. 2560-18 ธ.ค. 2560 (ประกวดราคา) ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการซ่อมแซมถนนภายในเขตเทศบาลเมืองปทุมธานี (ถนนในซอยสมประสงค์) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) 988,500
18 ธ.ค. 2560-18 ธ.ค. 2560 (ประกวดราคา) ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการซ่อมแซมถนนภายในเขตเทศบาลเมืองปทุมธานี (ถนนในซอยสมประสงค์) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) 988,500
18 ธ.ค. 2560-18 ธ.ค. 2560 (ประกวดราคา) ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการซ่อมแซมถนนภายในเขตเทศบาลเมืองปทุมธานี (ถนนในซอยสมประสงค์) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) 988,500
18 ธ.ค. 2560-18 ธ.ค. 2560 (ประกวดราคา) ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการซ่อมแซมถนนภายในเขตเทศบาลเมืองปทุมธานี (ถนนในซอยสมประสงค์) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) 988,500
18 ธ.ค. 2560-18 ธ.ค. 2560 (ประกวดราคา) ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการซ่อมแซมถนนภายในเขตเทศบาลเมืองปทุมธานี (ถนนในซอยสมประสงค์) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) 988,500
18 ธ.ค. 2560-18 ธ.ค. 2560 (ประกวดราคา) ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการซ่อมแซมถนนภายในเขตเทศบาลเมืองปทุมธานี (ถนนในซอยสมประสงค์) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) 988,500
18 ธ.ค. 2560-18 ธ.ค. 2560 (ประกวดราคา) ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการซ่อมแซมถนนภายในเขตเทศบาลเมืองปทุมธานี (ถนนในซอยสมประสงค์) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) 988,500
18 ธ.ค. 2560-18 ธ.ค. 2560 (ประกวดราคา) ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการซ่อมแซมถนนภายในเขตเทศบาลเมืองปทุมธานี (ถนนในซอยสมประสงค์) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) 988,500  แผนที่ติดต่อ

  ช่องทางการร้องเรียน

  ร้องเรียน/ร้องทุกข์

  ผ่านเว็บไซต์

  ID Line

  Pathummoi

  Facebook

  ศูนย์ดำรงธรรม

  ร้องเรียน/ร้องทุกข์

  ผ่านเว็บไซต์

  เบอร์ติดต่อ

  02-5817043

  โทรสาร

  02-5816038 ต่อ 14