• ติดต่อ
  • โทรศัพท์ 02-5933898

    อีเมล pathumthai@moi.go.th

  • TH
  • EN
ศูนย์ดำรงธรรม
  • รับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์
  • รับข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะ
  • ประสานการปฏิบัติและส่งต่อ (SERVICE LINK)
  • ให้บริการข้อมูลข่าวสาร และให้คำปรึกษา
  • เป็นศูนย์บริการร่วม (ONE STOP SERVICE)

ช่องทางการร้องเรียน

ร้องเรียน/ร้องทุกข์

ผ่านเว็บไซต์

ID Line

Pathummoi

Facebook

ศูนย์ดำรงธรรม

ร้องเรียน/ร้องทุกข์

ผ่านเว็บไซต์

เบอร์ติดต่อ

02-5817043

โทรสาร

02-5816038 ต่อ 14