• ติดต่อ
  • โทรศัพท์ 02-5933898

    อีเมล pathumthai@moi.go.th

  • TH
  • EN

พีธีบรรพชาอุปสมบทเพื่อถวาย เป็นพระราชกุศลพระบาทสมเด็จ พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ในพิธีบำเพ็ญกุศลปัญญาสมวาร

อ่านต่อ

พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าสิริ วัณณวรีนารีรัตน์ เสด็จแทนพระองค์ ไปทรงเปิดงานสานต่องานพ่อสร้าง และประทานถ้วยรางวัลแก่ทีมชนะเลิศ การประกวดการจัดสวนหย่อม เทิดพระเกียรติ

อ่านต่อ

งานครบรอบวันสถาปนากองทุน แม่ของแผ่นดิน ปี 2559

อ่านต่อ

จังหวัดปทุมธานีจัดงาน “รวมพลังแห่งความภักดี” ร่วมน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ พระบาทสมเด็จพระปรมินทร มหาภูมิพลอดุลยเดช

อ่านต่อ

พีธีบรรพชาอุปสมบทเพื่อถวาย เป็นพระราชกุศลพระบาทสมเด็จ พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ในพิธีบำเพ็ญกุศลปัญญาสมวาร

อ่านต่อ

พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าสิริ วัณณวรีนารีรัตน์ เสด็จแทนพระองค์ ไปทรงเปิดงานสานต่องานพ่อสร้าง และประทานถ้วยรางวัลแก่ทีมชนะเลิศ การประกวดการจัดสวนหย่อม เทิดพระเกียรติ

อ่านต่อ

งานครบรอบวันสถาปนากองทุน แม่ของแผ่นดิน ปี 2559

อ่านต่อ

จังหวัดปทุมธานีจัดงาน “รวมพลังแห่งความภักดี” ร่วมน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ พระบาทสมเด็จพระปรมินทร มหาภูมิพลอดุลยเดช

อ่านต่อ

พีธีบรรพชาอุปสมบทเพื่อถวาย เป็นพระราชกุศลพระบาทสมเด็จ พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ในพิธีบำเพ็ญกุศลปัญญาสมวาร

อ่านต่อ

พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าสิริ วัณณวรีนารีรัตน์ เสด็จแทนพระองค์ ไปทรงเปิดงานสานต่องานพ่อสร้าง และประทานถ้วยรางวัลแก่ทีมชนะเลิศ การประกวดการจัดสวนหย่อม เทิดพระเกียรติ

อ่านต่อ

งานครบรอบวันสถาปนากองทุน แม่ของแผ่นดิน ปี 2559

อ่านต่อ

จังหวัดปทุมธานีจัดงาน “รวมพลังแห่งความภักดี” ร่วมน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ พระบาทสมเด็จพระปรมินทร มหาภูมิพลอดุลยเดช

อ่านต่อ

พีธีบรรพชาอุปสมบทเพื่อถวาย เป็นพระราชกุศลพระบาทสมเด็จ พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ในพิธีบำเพ็ญกุศลปัญญาสมวาร

อ่านต่อ

พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าสิริ วัณณวรีนารีรัตน์ เสด็จแทนพระองค์ ไปทรงเปิดงานสานต่องานพ่อสร้าง และประทานถ้วยรางวัลแก่ทีมชนะเลิศ การประกวดการจัดสวนหย่อม เทิดพระเกียรติ

อ่านต่อ

งานครบรอบวันสถาปนากองทุน แม่ของแผ่นดิน ปี 2559

อ่านต่อ

จังหวัดปทุมธานีจัดงาน “รวมพลังแห่งความภักดี” ร่วมน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ พระบาทสมเด็จพระปรมินทร มหาภูมิพลอดุลยเดช

อ่านต่อ

พีธีบรรพชาอุปสมบทเพื่อถวาย เป็นพระราชกุศลพระบาทสมเด็จ พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ในพิธีบำเพ็ญกุศลปัญญาสมวาร

อ่านต่อ

พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าสิริ วัณณวรีนารีรัตน์ เสด็จแทนพระองค์ ไปทรงเปิดงานสานต่องานพ่อสร้าง และประทานถ้วยรางวัลแก่ทีมชนะเลิศ การประกวดการจัดสวนหย่อม เทิดพระเกียรติ

อ่านต่อ

งานครบรอบวันสถาปนากองทุน แม่ของแผ่นดิน ปี 2559

อ่านต่อ

จังหวัดปทุมธานีจัดงาน “รวมพลังแห่งความภักดี” ร่วมน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ พระบาทสมเด็จพระปรมินทร มหาภูมิพลอดุลยเดช

อ่านต่อ

พีธีบรรพชาอุปสมบทเพื่อถวาย เป็นพระราชกุศลพระบาทสมเด็จ พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ในพิธีบำเพ็ญกุศลปัญญาสมวาร

อ่านต่อ

พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าสิริ วัณณวรีนารีรัตน์ เสด็จแทนพระองค์ ไปทรงเปิดงานสานต่องานพ่อสร้าง และประทานถ้วยรางวัลแก่ทีมชนะเลิศ การประกวดการจัดสวนหย่อม เทิดพระเกียรติ

อ่านต่อ

งานครบรอบวันสถาปนากองทุน แม่ของแผ่นดิน ปี 2559

อ่านต่อ

จังหวัดปทุมธานีจัดงาน “รวมพลังแห่งความภักดี” ร่วมน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ พระบาทสมเด็จพระปรมินทร มหาภูมิพลอดุลยเดช

อ่านต่อ
วีดีทัศน์
ร่วมขับเคลื่อนยุทธศาสตร์เศรษฐกิจพอเพียง
วาระการปฏิรูปฯ สปช.
AR CODE พาเที่ยวปทุม ไกด์นำเที่ยวในมือถือ